INNFYLLSFRISport

Breddefotballen kan senke skuldrene

I rådmannens budsjettforslag var potten avsatt til utbedring og bygging av kunstgressbaner foreslått barbert fra 19 til tolv millioner kroner. Når det opprinnelige beløpet allikevel ble opprettholdt gikk det et lettelsens sukk gjennom fotball-Fredrikstad.

AV Dag Magnus Nielsen
Publisert

Aldrende banedekker og knapphet på banetid har skapt et presserende behov for kunstgress-investeringer.

Dyrt, men billig

-Hvis man måler investeringskostnaden opp mot hva man faktisk får igjen er kunstgressbaner det billigste folkehelse-tiltaket som finnes, sa Stefan Løkse da Demokraten først omtalte saken.

FRID-lederen forklarte også hvordan spleiselaget mellom klubb, tippemidler, og momsrefusjon, reduserer kommunens utgifter til litt over to millioner kroner for en ny bane.

Lista

Etter behovsavklaringen var klubbene og idrettsrådet enige om følgende prioriteringsliste for neste år:

1. Trosvik -Nyetablering

2. Begby -Rehabilitering

3. Kråkerøy -Rehabilitering

4. Rolvsøy -Rehabilitering

5. Begby -Nyetablering

6. Gressvik -Nyetablering

Selv om det er nærliggende å tro at kommunen vil følge prioriteringene må det understrekes at lista kun har et rådgivende mandat, og ikke er et endelig vedtak.