- Tråkket på en syk Jakobsen

Mens ex-kommunalsjef og spesialrådgiver Roy Jakobsen selv var i lagt munnkurv tømte rådmannen og politikerne seg for pressen. Men verken administrasjonen eller de folkvalgte tok seg bryet å konfrontere den avsatte 66-åringen med hva han hadde gjort galt.

AV Arne Børresen
Publisert
Oppdatert:

- De tråkket på en syk Jakobsen.

Slik tegnet advokat Dag Olav Riise bildet av situasjonen hans klient Roy Henning Jakobsen stod oppe i fra vinteren 2015 til han selv kom gradvis til hektene igjen tidlig i 2017.

I et drøyt tre timer langt innledningsforedrag i Tingretten mandag gikk Riise til frontalangrep på kommunens håndtering av ex-kommunalsjefen som i juni 2015 ble presset til å gå over i en spesialrådgiverstilling for deretter - 30. november i 2016 - å motta en advarsel for forhold som har vært kjent for både rådmannen og flere politikere 14 måneder i forveien.

– Jakobsen skulle tas. Det var han alt dreide seg om. Da rådmannen gikk ut og varslet om at han ville iverksette arbeidsrettslige tilnærminger mot tre sentrale medarbeidere i teknisk drift hadde Jakobsen allerede timer i forveien fått forhåndsvarselet i sin egen postkasse, overbragt av Finess selv. De to andre hørte ikke noe fra rådmannen før i mars og april 2017. For rådmann Finess var det SÅ viktig å få tatt Jakobsen - som på dette tidspunktet var svært syk - at han altså dro hjem til Jakobsen på hans adresse. Her fikk Jakobsen formidlet at det skulle innkalles til drøftingsmøte etter paragraf 15-1 i Arbeidsmiljøloven - paragrafen som dreier seg om oppsigelse og eller avskjed, påpekte Riise.

Identifisert i Demokraten

Advokaten la også til:

– Denne dagen - 30. november - sørget Finess også for å fortelle gjennom Demokraten hvilke tre medarbeidere han skulle iverksette arbeidsrettslige tiltak mot. Ved å oppgi stillingstitlene identifiserte han de tre for offentligheten. Hva i all verden er dette for slags praksis fra en arbeidsgiver? ville Dag Olav Riise vite.

Spurv i tranedans

Helt siden Roy H. Jakobsen - i følge egne utsagn - ble presset ut av kommunalsjefstillingen for så å ta til takke med en spesialrådgiverstilling har rådmannen, administrasjonen og politikerne kommentert «Jakobsen-saken» villig vekk for offentligheten.

Saken fortsetter under annonsen.

Selv har Jakobsen vært avskåret fra å si noe som helst, fordi han ville være lojal mot avtalens innhold, påpekte advokat Riise.

– Dette har ført til at det blant folk i Fredrikstad har forplantet seg en virkelighet som går på at Roy Jakobsen har opptrådt klanderverdig og i strid med sin egen arbeidsavtale - samtidig som rådmannen har fått full tillit. Men hva vet Hans Ek (Sp) og alle de andre politikerne som stiller seg bak rådmannen og hans håndtering av denne saken om hva Jakobsen egentlig har gjort seg skyldig i? spurte en engasjert Riise før han lot denne bomben detonere i rettssal 5:

Katta ut av sekken

– I et brev fra Fredrikstad kommune 2. mars i år skriver personalsjefen at kommunen likevel ikke har grunnlag for å si at Jakobsen har holdt tilbake opplysninger eller kommet med feilinformasjon. Dette vil jeg si er å slippe katta ut av sekken; hvorfor har ikke kommunen informert offentligheten om dette? Er man redde for en total ydmykelse? undret advokat Dag Olav Riise som i sitt foredrag gjentatte ganger bemerket at rådmannen og et knippe sentrale politikere har vært samlet om Jakobsen-saken bak lukkede dører, og uten referatskriving, hele 13 ganger siden høsten 2016.

Advokaten bemerket også ved flere anledninger at en advarsel til en arbeidstaker er «en ferskvare» - og ikke noe en kan komme trekkende med mange måneder etter et tillitsbrudd.

- Da bortfaller hele grunnlaget for advarselen - slik vi opplagt mener er tilfellet i denne saken, poengterte Dag Olav Riise.

Vil avvise

Kommunens advokat Camilla Selman fra advokatfirmaet Hjort i Oslo vil senere i rettssaken prosedere på at advarselen som Roy H. Jakobsen har fått står ved lag og at den ikke er mangelfullt begrunnet slik saksøkeren hevder.

– Fredrikstad kommune frifinnes og kommunen tilkjennes saksomkostninger, lyder påstanden fra den stevnede parten.