Seilskute-historien renner ut i Glomma

Mens kommunen bruker millioner på Tall Ships Race renner siste rest av seilskutehistorien ut i Glomma mellom Vaterland og Gamlebyen.

AV Arne Børresen
Publisert

-Jeg blir trist og lei av å se den skamløse behandlingen Ringvervens maritime kulturlandskap får. Sant å si har det knapt vært utført vedlikehold her siden jeg vokste opp på Vaterland for mer enn 60 år siden, sier Rolf Stordahl (71) og peker på en stor granitt-puller som er i ferd med å forsvinne ut i elva.

– Et stort paradoks

Rett bortenfor står enda en puller – også den fra seilskutetida – på kanten av en allerede utløst jorderosjon. Lederen i Fredrikstad Historielag, Svein Skahjem, er også betenkt over det han ser:

-Vi liker å kalles oss seilskutebyen. År om annet bruker kommunen mange millioner kroner på å få gjennomført seilskute-festen Tall Ships’ Races. Da blir det nokså pussig å se at den samme kommunen ikke tar vare på det ytterst lille som finnes igjen av elementer og miljøer fra seilskutetida. Så her har kommunen absolutt en jobb som må gjøres for å sikre de små restene vi har, påpeker Skahjem bestemt.

-Hva kan du si om granitt-pullerne på Ringverven?

-De er originale, det vil si fra tida da seilskutene kom inn til ballastkaia ved Ringverven på 17-1800-tallet. I seilskutenes glanstid var det jo stor trafikk her. Skuter ble kjølhalt og reparert. Og framfor alt tømt for ballast. Egne ballast-karer sørget for å losse skutene for sand, sten og jord med trillebårer. Så her var det mye aktivitet og hardt arbeide som foregikk, gestikulerer historielagslederen før Stordahl griper ordet:

-Hver eneste av disse pullerne har hatt kjempestore seilskute-trosser rundt seg. De er et håndfast minne fra en tid som var. Vi som lever i dag har et stort ansvar for å ta vare på gjenstandene som fortsatt finnes, sier en engasjert Rolf Stordahl.

Voica D. Imrik, etatssjef for kommunen bygg- og eiendomsavdeling, kjenner selv ikke til erosjonen og andre vedlikeholdsutfordringer som finnes på Ringverven.

-Men dette skal vi helt klart se nærmere på. Jeg vil med det aller første kontakte avdelingen hos oss som kan undersøke denne saken nærmere, opplyser Imrik.