Må regne med mer kø

Nytt kjøremønster på Østsiden fra torsdag kveld

Fra torsdag 13.september kl. 22.00 skal kjøremønsteret ved Rakkestadsvingen legges om, for å kunne bygge ny undergang på riksvei 110. Undergangen er et ledd i arbeidet med å skape en trygg forbindelse til dagens gang- og sykkelvei mot Øra.

AV Tomm Pentz Pedersen
Publisert
Oppdatert:

I byggeperioden skal trafikken ledes inn på et 200 meter langt omkjøringsfelt, rett vest for Rakkestadsvingen. Det gir brudd i kollektivfeltet og innsnevring av antall kjørefelt.

- Det vil bli god skilting på stedet, slik at folk skal ledes på rett vei. Det blir også merking i veien med piler og symboler, sier byggeleder Gisle Ørbæk Andersen i Statens vegvesen

Innsnevring til to felt

Framkommeligheten på riksvei 110 vil bli redusert når dagens firefeltsvei snevres inn til to felt. Det blir et felt i hver kjøreretning gjennom byggeperioden, frem til våren 2019.

- Endringen vil bli mest merkbar for trafikanter fra Sarpsborg på riksvei 111. De får en krappere sving ut av rundkjøringen og videre i retning Fredrikstad-brua. For de fleste andre blir det kun mindre endringer, men alle må regne med mer kø, sier Andersen.

Brudd i kollektivfeltet

Kollektivtrafikk fra Rv 111 flettes inn midt på omkjøringsveien, slik denne vil gå sammen med annen trafikk på en 120-meter lang strekning. Det blir dermed et brudd i dagens kollektivfelt i byggeperioden.Prosjektet på Østsiden har en kostnad på 44 millioner kroner, og inngår i sykkelhovedplanen for Fredrikstad og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. Dagens gang og sykkelveg er allerede lagt om og asfaltert, slik at den kan fungere i anleggsperioden.