BILULYKKE: Nyheter

Ny giv i Norsk Folkehjelp med nytt lokallag i Nedre Glomma

Nylig ble det avholdt andre og avsluttende helg for Norsk Folkehjelp Nedre Glomma sitt Kvalifisert Nivå Førstehjelp (KNF) kurs.

AV Harald Fossen
Publisert

På Furutun, øverst i Oredalen, har frivillige brukt to helger på å lære førstehjelp. Instruktørene Alf Robert Nyborg Håland og Ove Inge Nyberg fra Asker og Bærum har gått gjennom både teori og mange praktiske øvelser med arrangerte ulykker og skader. Over de to siste helgene har det blitt forelest, diskutert, øvd på dukker og «reddet» personer  fra bilulykker, uhell med en øks, fall fra tre og mer. Søndag ettermiddag etter både teoretisk prøve og praktisk utsjekk var det klart at alle hadde bestått.

Viktige aktører

Norsk Folkehjelp Nedre Glomma er et nytt lokallag som startet 28. februar i år. På årsmøtet til Norsk Folkehjelp Fredrikstad ble det vedtatt at det skulle opprettes et nytt lokallag i regionen med fokus på sanitet og redning. Dette for å spesialisere kunnskapen og få en høyere aktivitet i Fredrikstad-området. Norsk folkehjelp Sanitet er en viktig aktør i redningstjenesten i Norge og har i dag 1153 mannskaper i beredskap for ulike redningsoppdrag. Disse spenner fra innsats under havflaten til redning i høyfjellet. Til nå har nærmeste mannskaper for Fredrikstad vært i Askim.
De kunne fortelle at de har 90 medlemmer, derav 20 nye medlemmer i april.

Aktivt lokal lag

Leder, Rune Solmyr, viser stolt frem lokalene på Furutun og forteller om alt som har blitt gjort siden oppstart. 
- Denne helgen avsluttet vi det andre KNF kurset og laget har nå 20 godkjente førstehjelps- mannskap. Disse kan nå starte og påta seg sanitetsvakter ved arrangementer og på andre måter hjelpe til i regionen. Neste helg reiser 7 frivillige til Moelv for å gjennomføre et 4 dager kurs i Søk og Redning. Samtidig starter også utdannelsen av en lokal instruktør for videre utvikling av mannskap. Rune forteller at de er utrollig takknemmelig for at de får bruke Furutun av Fredrikstad Kommune, og for alle andre som stiller opp med hjelp og støtte for å kunne arrangere kurs og forbedre beredskapen i området. 
Gruppen av frivillige er klare på at de vil bli mer synlig i området. Det å få et søk og redningslag her i Nedre Glomma betyr at det spares tid i forhold til å kunne starte et søk rasket mulig. Behovet for frivillig søk og redningsmannskaper bare øker, og er et viktig supplement til offentlige redningstjenester. I tillegg til formelle kurs arrangeres det øvelser i Fredrikstad Marka, eller de kan bare være ute for å hilse på folk og snakke om det arbeidet som gjøres. De håper alle kommer bort og hilser på når de ser noen i oransje vester med et grønt Norsk Folkehjelp merke.