- Nedleggelse av barneskolene på Hvaler er brudd på Barnekonvensjonen

- Dette er ikke til svært mange av Hvalerbarna's eget beste! Nedleggelse av Floren og Åttekanten barneskoler er lovstridig, men også brudd på Barnekonvensjonen.

AV Helge Bovim
Publisert
Oppdatert:

- Dessuten er det heller ingen ting å tjene på dette, verken sosialt,  pedagogisk eller økonomisk!

Denne kraftsalven kommer fra Torodd Fagerheim fra Dale i Sunnfjord som er seniorrådgiver for LUFS. En partipolitisk og nøytral dugnads-organisasjon som arbeider over hele landet for å redde nedleggingstruede grendeskoler, nærmiljøskoler og alle slags mindre utkantskoler. 

Akkurat som Åttekanten og Floren på Hvaler som kommunens administrasjon, rådmann og Frp-ordfører nå vil nedlegge. I rundt 30 år har han kjempet mot raseringen av den lille skolen som ofte er hjertet i bygda eller grenda - nøyaktig som på Kirkøy og Vesterøy.
– En helt ulovlig og fullstendig unødvendig nedlegging, sier pedagogen og skolemesteren Fagerheim. Hvaler bryter Barnekonvensjonen og en lang rekke andre lover. Kommunen går ulovlig til verks, mot sine egne barn, sier Norges fremste ekspert i kampen mot skolerasering.

God prosess

Hvalerordfører Eivind Norman Borge var ikke tilgjengelig for kommentar da han er ute på reise. Men Hvaler-rådmann Dag Willien Eriksen  sier følgende  til Demokraten: 
– Hvaler kommune har gjennomført en lang og god prosess for å se på den fremtidige skolestrukturen på Hvaler. Flere utredninger og rapporter konkluderer med at en felles skole vil kunne bedre forholdene for både barna våre og de ansatte i Hvaler kommune. Rådmannen har hele tiden fremholdt at en felles skole vil være det beste for vårt samfunn og våre barn. De planlagte innsparingene skal brukes til å gjøre skolen enda bedre. Samtidig har vi pekt på at det vil være en viktig samfunnsoppgave å ivareta de lokalsamfunnene hvor de to barneskolene ligger i dag. Vi skal jobbe sammen med lokalsamfunnene for å skape nye gode forutsetninger for både trivsel og utvikling i nærmiljøet.

 Feil oppfatning av vedtak

– Det hevdes at Hvaler kommune bryter både opplæringsloven og alle andre relevante lover. Dette er nok feil oppfatning av fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen konkluderer faktisk med at Hvaler kommune ikke bryter noen lover, inkludert opplæringsloven, når vi foreslår å etablere en skole. De peker derimot på behovet for å sikre at alle relevante parter får muligheten til å komme med nye kommentarer og innspill siden det var gått såpass lang tid siden vi sist gjennomførte en høring. Den gangen var det en åpen høring.    
  –  Denne gangen sendte vi til de organene som fylkesmannen anbefalte. Det har kommet inn flere høringssvar som gir et nyansert bilde av hva både foreldre, barn, fagpersoner og fagmiljøer mener om saken. En stor hovedvekt peker på fordelene ved å samle skolene. Dette legges frem i en egen sak for våre politikere torsdag 13 september.

Mye tid og ressurser 

– Hvaler kommune har brukt mye tid og ressurser på å skaffe tilveie både gode faglige og økonomiske vurderinger helt tilbake fra 2012. At de økonomiske forutsetningene for investeringer endrer seg over tid er ikke uvanlig, men vi er opptatt av at vi til enhver tid skal gi et så riktig kostnadsbilde som mulig. Når prosjekteringen er ferdig vil den endelige avgjørelsen om igangsetting og omfang vedtas. Dette håper vi å ha klart for politisk behandling i desember i år. Den nye skolen blir et viktig bidrag for å sikre at Hvaler kan fortsette som en selvstendig kommune i de kommende årene.

Går langt i beskyldningene 

– Jeg opplever at Torodd Fagerheim går veldig langt i sine beskyldninger om sammenblanding i fylkesmannens og kommunens håndtering av saken. Jeg ser ikke noen grunn til å kommentere annet enn at dette virker useriøst og at det faller på sin egen urimelighet.