Anleggsarbeid med nye vann- og avløpsledninger

Mandag stenges Traraveien og Pettersand for gjennomkjøring

Traraveien og Pettersand stenges for gjennomkjøring fra mandag 17. september, noe som også betyr omkjøring for bussrute 110 og 8.

AV Tomm Pentz Pedersen
Publisert

Årsaken er anleggsarbeid i forbindelse med nye vann- og avløpsledninger på henholdsvis Åsebråten og Labråten/Pettersand.

Traraveien stengt for gjennomkjøring – omkjøring for bussrute 110

Traraveien stenges for gjennomkjøring i krysset ved Åsebråtveien i perioden 17.-28. september.

Stengingen medfører omkjøring for bussrute 110 fra 17. til og med 28. september. Bussen vil følge Fv. 109/Rolvsøyveien fra sentrum til Leie.

Pettersand stengt for gjennomkjøring – omkjøring for bussrute 8


Pettersand stenges for gjennomkjøring i krysset med Gunhilds vei og frem til Ambjørnrødveien i perioden 17. september – 15. oktober.

Stengingen medfører omkjøring for bussrute 8 fra 17. september til og med 15. oktober. Bussen vil kjøre Veumveien til Ambjørnrød. Ambjørnrødveien kjøres i samme retning som vanlig. Bussen kjører så Veumveien mot sentrum igjen.

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:
Fredrik II. avd. Christianslund, Knipleveien/Trosvik, Mølleveien, Labråten, Pettersand/Gluppeveien, Labråten/Pettersand, Labråten 42, Labråten 70, Pettersand/Gunhilds vei.