ØSTSIDEN

– Livsfarlig busstopp på Torp!

«Det er så mange fine bussholdeplasser langs riksvei 111, Sarpsborgveien, bortsett fra den ene på Torp. Den er rett og slett livsfarlig!»

AV Tomm Pentz Pedersen
Publisert

Reaksjonene er kraftige fra flere brukere av denne ruta.

«Her ramler folk rett ut i grøfta når de går av bussen, det har skjedd flere ganger, og man kan også risikere å bli påkjørt når man venter på bussen.»

Venter med livet som innsats

Busstoppet frustrerte passasjerer henviser til ligger langs Sarpsborgveien rett etter utkjøring fra Kreutzgate, og ikke langt unna Fredrikstad Kortidssenter.

Busslomma for ventende passasjerer er smal og uten tvil kommer trafikken tett på. Demokraten spør kollektivtrafikkoordinator for Statens vegvesen i Østfold, Anette Evjenth, hvorfor det ikke er krav til hvordan bussholdeplasser langs en fylkesveg skal være?

– Det er krav til utforming av holdeplasser, som er beskrevet i vegvesenets håndbok. Ikke alle stopp oppfyller kravene til utforming per i dag, men vi arbeider fortløpende med å heve standarden på holdeplasser omkring på riks- og fylkesvegene. Vi er nødt til å gjøre en prioritering av stopp som oppgraderes, slik som for alle andre typer vegtiltak, og da er hovedlinjer for kollektivtrafikk en viktig prioritet.

Planlegger oppgradering

– Holdeplassen på Torp må nesten karakteriseres som stans ved en grøftekant, hvorfor har ikke dette busstoppet blitt prioritert tidligere?

– Vi er klar over og enige i at denne holdeplassen burde vært oppgradert. En holdeplass utformet etter dagens krav, universelt utformet, tar mye mer plass enn det som brukes for stoppet i dag, og for å få til en oppgradert løsning må vi gå litt inn på eiendommene i bakkant. Vi har derfor utarbeidet en reguleringsplan for å kunne bygge om stoppet, og er nå i gang med å gjøre avtaler med berørte grunneiere om kjøp av grunn.

– Tidspunkt for bygging avhenger av at vi har alle avtaler om kjøp av grunn på plass, og at vi får finansiering til bygging. Dette er enda ikke helt avklart, men det er i alle fall et stopp som vi mener er ønskelig å få oppgradert innen rimelig tid.

4.000 passasjerer

Markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk forteller at holdeplassene på Torp hadde 4.000 påstigende passasjerer i 2017 - samlet antall i begge retninger. 

– Dette er relativt få sammenlignet med andre holdeplasser langs hovedlinjene våre.