LO-LEDERNyheter
DEBATT:

Jeg er feilaktig fremstilt av journalist Arne Børresen

Prøver du å fremstille meg som en som driver med «samrøre» Børresen? Dette gjør du nemlig nokså konsekvent, hver gang du ber meg kommentere noe som LO-leder, blir jeg samtidig omtalt som Ap-politiker eller bystyrerepresentant for Ap. Bevisst? skriver LO-leder i Fredrikstad, Vidar Schei-

AV Vidar Schei
Publisert

I Demokraten tirsdag 8.mai, i artikkelen «- kvinnene ikke verdt en dritt», blir undertegnede feilaktig fremstilt av journalist Arne Børresen. Han slår nemlig fast i denne artikkelen at en samlet «rørsle» har tillit til rådmann Ole Petter Finess. Jeg var tydelig i min samtale med Børresen, at jeg ikke vil konkludere noe i forhold til om rådmann sitter trygt eller ikke. Jeg ville avvente til hva innstillingen til adhoc-utvalget blir før jeg kunne uttale meg om hva LO mente om den saken. Videre sier Lisbeth Kristiansen, fra Fagforbundet, at hun ikke ville uttale seg om Fagforbundet har tillit eller ikke. Allikevel konkluderer Arne Børresen da at en samlet «rørsle» har tillit til nevnte rådmann. Hva er det Arne Børresen er ute etter?

Når Arne ringte meg om denne saken, ringte han for å høre om LO i Fredrikstad hadde noen meninger om denne saken. Jeg ville ikke konkludere, og ville først og fremst avvente behandlingen i formannskapet og i bystyret, før eventuelt LO i Fredrikstad ville komme ut med klare kommentarer til hva vi synes. I artikkelen nevner han meg både som LO-leder og Ap-politiker. Jeg er fullstendig klar over at jeg har en rekke ulike hatter, og er veldig bevisst på dette. I artikkelen setter han to hatter på meg, men han spurte meg aldri om hva jeg mente om saken som Ap-politiker. Prøver du å fremstille meg som en som driver med «samrøre» Børresen? Dette gjør du nemlig nokså konsekvent, hver gang du ber meg kommentere noe som LO-leder, blir jeg samtidig omtalt som Ap-politiker eller bystyrerepresentant for Ap. Bevisst?

Når det gjelder hatter, kan en bli noe usikker selv, for var det egentlig journalisten Arne Børresen som ringte meg? Kan det vært modelljernbane-entusiasten Børresen jeg egentlig snakket med? Eller trompetisten Arne? Muligens Charterbåt-eier Børresen? Ikke lett å vite med så mange hatter.

Og bare for å gjøre det helt klart. Varsler-saken har vært en vanskelig sak, og samtidig er jeg veldig fornøyd med at utredningen som kom på fredag var så klar, og gav varslerne medhold og støttet opp om varslerne til 100%. Utredningen avdekket også en rekke kritikkverdige punkter mot Fredrikstad kommune, i hvordan de har gått frem, behandlet og tatt tak i dette. Her må det komme frem helt konkrete ting for hvordan dette ikke skal skje igjen, og videre må det avdekkes om de som har hatt ansvaret for dette i Fredrikstad kommune er de rette til å være med videre eller ikke.

På bakgrunn av denne artikkelen i Demokraten, og sett opp mot artikkelen i Fredrikstad Blad på nett mandag kveld, kan det virke som undertegnede er en spaltet personlighet. Dette er litt merkelig med tanke på at Arne Børresen og Øivind Lågbu, ringte med 10 minutters mellomrom, og at jeg i tillegg hadde to kollegaer i samme rom, når jeg svarte på spørsmål fra begge journalistene.

Vidar Schei

Leder, LO i Fredrikstad