Nyheter

Helsevakten starter opp i august

Fredrikstad kommune har inngått avtaler med Våler, Råde og Hvaler kommune om samarbeid og drift av ny helsevakt.

AV
Publisert

Helsevakten starter opp fra medio august 2018, i Helsehuset i Fredrikstad, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

– Helsevakten skal ta imot og følge opp digitale trygghetsalarmer fra Fredrikstad og samarbeidene kommuner.

Navnet Helsevakten er valgt for å tydeliggjøre hvilken sektor tjenesten gjelder.

– Helsevakten skal bidra til at innbyggerne får økt trygghet til å kunne bo lengre hjemme, ved å håndtere innkommende signaler fra ulike velferdsteknologiske løsninger i tett samarbeid med bruker og oppfølgende tjeneste i den enkelte kommune, skriver også Fredrikstad kommune.

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.