DEBATT:

- Barnehagedagen: La meg skape!

LESERBREV: Jeg har også sett innadvendte og stille barn bli mer aktive og åpne. Og jeg sist men ikke minst sett mange barn glede seg over å male flotte kunstverk som de viser stolt frem skriver Daniel Wellendorf i dette leserbrev.

AV Daniel Wellendorf
Publisert
Oppdatert:

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Barnehagedagen markeres i mars hvert år i mange barnehager, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge.

Hvorfor markeres Barnehagedagen hvert år?

Formålet med denne dagen er å få synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Det er fortsatt alt for dårlig kjennskap til alt innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre.

I år er temaet arbeid med kunst, kultur og kreativitet (et av fagområdene i rammeplanen) under slagordet: "La meg skape"!

Hvorfor er kunst, kultur og kreativitet viktig å jobbe med?

Barna er jo fremtiden vår. Og for å skape noe nytt og finne på bedre løsninger i fremtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe nytt. Jeg tenker at mange kan være flinkere med å bidra til at barna blir mer utforskende og mer ideskapende. Derfor er kunst og kreativitet viktig å jobbe med. Ved å la barna få oppleve dette i barnehagen, kan vi legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende arbeid. Vi støtter barna i å være aktive og barna får skape sine egne kunstneriske uttrykk .

Kunst, kultur og kreativitet er noe vi har stort fokus på året rundt. På selve Barnehagedagen har vi, sammen med de største barna i barnehagen, kommet frem til at vi vil dramatisere eventyret "Skinnvotten". Det blir forestilling i barnehagens eget musikk-hus hvor de støstre barna har invitert de andre avdelingene. Det blir både dramatisering, sang og musikk.  Barna har selv fått være delaktige i prosessen med å finne ut hvem som skal være hvem og vært med på å lage kostymer. Noen har malt flotte bilder og andre har tegnet og limt på de ulike dyrene, som er i med eventyret, på en vott. Flere av barna har også tatt med seg det vi har jobbet med inn i leken, hvor barna på eget initiativ, og helt på egenhånd, leker og dramatiserer Skinnvotten. Så her ser vi hvor stort engasjement det er blant barna. I leken har barna ville bruke kostymene men det er ikke alltid de har fått bruke det av oss. Da er det interessant for oss å se hvor flinke barna er til å bruke hele sin kropp for å utrykke seg. Men vi ser at det å få bruke utkledning i leken bidrar til mer dramatisk lek og at det derfor er viktig at de kan få ha tilgang til dette.

Når barna er med på å dramatisere på denne måten får det de til å engasjere seg og samarbeide med andre. I drama er barna aktivt sammen med andre på en slik måte at samspill og kommunikasjon blir en naturlig og integrert del av dramaarbeidet.

Vi ser på drama som en fin måte å få barna til å utfolde seg. Drama er både veldig morsomt og veldig lærerikt :

Bildene barna har malt til denne avdelingen er en bjørn som er med i eventyret. Det er de største barna som har malt sammen med vår malelærer Brenda. Hun jobber med små grupper tilrettelagt på en kreativ måte slik at barna får god oppfølging. Her får barna hver sin arbeidsstasjon med ulike pensler, maling og staffeli. I en slik maleprosess ser vi at barn som er ukonsentrerte og veldig aktive ofte blir mer konsentrert og fokusert i en slik maleprosess. Jeg har også sett innadvendte og stille barn bli mer aktive og åpne. Og jeg sist men ikke minst sett mange barn glede seg over å male flotte kunstverk som de viser stolt frem.