Vedlikeholdsarbeidene i rute - monterer anti-klatrerekkverk!

I mars 2016 startet vedlikeholdsarbeidene på Fredrikstadbrua. Nå monteres nytt rekkverk, og det er kun et drøyt halvår igjen til brua kan åpnes i full bredde.

AV Tomm Pentz Pedersen
Publisert

– Nytt rekkverk monteres og det vil med øverste del, som skal være «anti-klatresikkert», bli 2,5 meter høyt, forteller prosjektleder Tore Veum.

Full høyde i hele lengden

Det nye rekkverket blir nå like høyt i hele bruas lengde. Mellom gang- og sykkelfeltet vil det også bli montert et rekkverk for å beskytte myke trafikanter mot bilene. Planlagt ferdigstillelse av den store rehabiliteringen av Fredrikstadbrua er satt til 30.oktober.

– Vi ligger godt an i forhold til denne datoen, sier prosjektlederen i Statens vegvesen. – Jeg vil ikke forskuttere en ny dato, men sannsynligvis blir det åpning allerede tidlig høst.

200 millioner kroner

I gjennomsnitt passerer 32.000 kjøretøy over Fredrikstadbrua i løpet av ett døgn. Det omfattende rehabiliteringsarbeidet har en totalramme på 200 milioner kroner.

– Selv med merarbeid som hovedsaklig er knyttet til betong og armering kommer vi til å holde budsjettet, fastslår Tore Veum.

Lang arbeidsliste

Arbeidslista som entreprenøren Consolvo tok fatt på for to år siden var lang; Reparere og overflatebehandle stål- og betongkonstruksjoner. Erstatte dagens fortau med et gang- og sykkelfelt på bruas sørside. Sette opp rekkverk mellom gang- og sykkelfeltet og veibanen. Skifte ut ytterrekkverk, støyskjermer og sikkerhetsskjermer. Bytte ut det elektriske anlegget og montere ny belysning. Skifte ut portalbjelken over brua og montere påkjøringshindringer. Skifte ut brufuger og legge ny asfalt. Reparere og skifte ut vannavløp.

– Når det nye rekkverket er ferdig montert gjenstår kun asfaltering og montering av belysning, avslutter en fornøyd Tore Veum i Statens vegvesen.

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone