Store muligheter i UtgårdskilenNyheter

Mona ser store utvidelsesmuligheter i Utgårdskilen

Innspillet fra Hvaler Arbeiderparti om å sette av flere landarealer på vestsiden av Utgårdskilen til næringsutvikling - ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Hvaler kommune.

AV Ask Bankerud
Publisert

De nye landarealene gir nye muligheter for fisket i Utgårdskilen.

– Vi må satse på Hvalers fortrinn, sier Mona Vauger, leder i Hvaler Arbeiderparti, og forteller at hensikten har vært å legge bedre til rette for Fjordfisk, Egersund Trål og fiskerne i området. Vauger kan blant annet opplyse om at Fjordfisk i lengre tid har hatt et ønske om å utvide sine lokaler. Hun er glad for at alle partiene stemte for forslaget.

– Jeg mener det er en viktig beslutning. Vi er nødt til å satse på det som er Hvalers fortrinn. Vi har hatt en fantastisk vekst i Utgårdskilen, men jeg tror vi har et enda større potensial.

– Borg Havn en viktig forvalter

Det er ikke mange år siden fiskeribransjen på Hvaler slet med rekrutteringen. Nå har Utgårdskilen, og fiskeribransjen for øvrig, hatt en enorm god vekst og rekrutteringen er god. Vauger mener det er viktig at det stadig rekrutteres unge fiskere.

– Jeg synes det er spesielt hyggelig at mange unge ønsker å satse i fiskeribransjen. Det er med på å holde optimismen oppe, og at rekrutteringen kan fortsette slik den er i dag. Videre er Borg Havn en viktig forvalter i Utgårdskilen, roser hun.

Kritisk til evigvarende kvoter

Vauger har store ambisjoner for fiskeri på Hvaler. Hun mener at fiskeribransjen i Utgårdskilen vil sysselsette enda flere i fremtiden, og at Utgårdskilen kan spille en viktig rolle for maritim næring på Østlandet.

– Vi er ikke nærheten av å ha utforsket alle de mulighetene som finnes i havet. Det er vanskelig å skulle si hvilke konkrete muligheter som finnes, men at sjømatnæringen i fremtiden vil være en viktig drivfaktor for norsk økonomi er jeg ganske så sikker på. Mye av den næringsutviklingen kan skje herfra i Utgårdskilen.

For at mulighetene fisket i Utgårdskilen byr på skal utnyttes på sitt beste, mener hun det er helt nødvendig å forhindre evigvarende kvoter.

– Koblingen mellom kvote, båt og aktive fiskere er viktig å verne om, og det er viktig og legge til rette for de mindre båtene som har sin nisje og bidrar til å skape verdier. Det er viktig at fiskeriressursene tilhører fellesskapet og at verdiene i fiskeribransjen skal skapes først og fremst ved selve fisket, og ikke kvotene.

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone