Nyheter
KOMMENTAR

Førerløs kommunikasjon i Bypakke Nedre Glomma

AV Tomm Pentz Pedersen
Publisert

Reaksjonene har ikke uteblitt fra våre lesere når vi i forrige uke presenterte oppstarts-planene for byggingen av bomstasjonene rundt Fredrikstad: «Hæ, er de spik spenna gærne?» og «Dette er moderne landveisrøveri!» Utbygging av Bypakke Nedre Glomma skal finansieres med bompenger og statlige- og fylkeskommunale midler. Bakgrunnen for prosjektet er som kjent at hele veinettet i Nedre Glomma har store framkommelighetsproblemer, spesielt i rushtiden, noe som skaper trafikk- og miljøproblemer både på hovedveiene og sideveiene. Veksten i persontransporten vil fortsette i årene som kommer derfor blir satsingsområdene økt bruk og bedre tilgjengelighet i kollektivtransport og utbygging av et sammenhengende sykkelveinett.

Vi er ikke i tvil om at de fleste av innbyggerne i Fredrikstad kommune har vært innforstått med vedtakene i Bypakke Nedre Glomma, og oppstart av en bomring rundt Fredrikstad. Men når gjennomføringen nå nærmer seg melder naturlig nok våre egne utfordringer og økte kostnader seg ganske raskt. Som hos familien Trageton vi nylig snakket med - hvor jobbpendling kommer til å koste 2 000 kroner i måneden i tillegg til ekstrakostnaden bompasseringene vil påføre familieøkonomien når de skal til lege, handle, trene eller besøke venner og øvrige familie.

Bompenger på ulike veistrekninger i vårt langstrakte land er noe bilister har blitt vant til å betale - og når bompengeinntektene bidrar til at veinettet blir bedre, og ikke minst sikrere å ferdes på, er dette en ekstrakostnad mange forstår er nyttig og nødvendig. Ordfører Jon-Ivar Nygård har tidligere uttalt følgende til NRK; – En bomring gir en avvisende effekt der folk velger andre transportmidler, men vi må huske på at innenfor bomringen bor det ganske mange folk. Jeg er ikke glad for bompengene i seg selv, men dette gir en ønsket utvikling av bysamfunnet vårt. Veiene burde vært bygget ut for 20 år siden, så at vi endelig får litt fortgang er bra for Fredrikstad.

Utbygging og forbedring av veinettet, økt kollektivtilbud og flere gang- og sykkelveier er garantert noe de fleste av oss mener er viktige tiltak. Utfordringen som mange nå føler på kroppen er at veinettet ikke bygges ut for bedre flyt i biltrafikken – samtidig som kollektivtilbudet fortsatt har store mangler. Det blir for arrogant av Nygård å si: «det bor ganske mange folk innenfor bomringen» når store befolkningsområder som Onsøy, Rolvsøy og Østsiden blir stående på utsiden – sistnevnte et av kommunens satsingsområder når det gjelder boligbygging. Den viktigste oppgaven nå blir å lytte på motargumentene som kommer og raskt finne løsninger som gjør at transportbehovene blir ivaretatt. Vi skal ubønnhørlig tvinges inn på bruk av kollektive transportmidler, men når det kun brukes pisk og ikke gulrot - havner de fleste på bakbeina.

Det er noen store mangler i kommunal informasjonsstrategi når førerløse busser mellom Fredrikstad stasjon og Fredrikstad bussterminal(en avstand på 1200 meter) lanseres som den store nyheten i Bypakke Nedre Glomma – spesielt når kollektivhullene fortsatt er mange i resten av kommunen. Grip rattet og lytt på folks behov og utfordringer som vil melde seg etter at bomstasjonene er på plass!


FORSIDEN NÅ