GÅR VIDERE:Nyheter
Sportskommentar av Knut Johannesen

En knekk for FBKs omdømme

Bølgene har lagt seg etter FBKs ekstraordinære årsmøte for en drøy uke siden. Et nytt styre har tatt fatt på jobben og sannelig har ikke trener Christer Karlsson også valgt å fortsette. Det kom overraskende fra en som har vært bastant og krystallklar på at det var fullstendig uaktuelt. At han gjorde helomvending er bra for klubben og det nye styret. Hans kuvending kan heller ikke tolkes annerledes enn en klar mistillit til det forrige styret. Det bemerkelsesverdige er at CK har kontrakt ut sesongen 2019. Han har ikke sagt opp avtalen; ei heller har klubben. At han og det nye styret nå gratuleres med at det har fått han til å fortsette, blir derfor noe spesielt.

AV Knut Johannesen
Publisert
Oppdatert:

Det nyvalgte styret har sikkert mer enn nok med å samle alle tråder og sette seg inn i driften om de ikke også måtte ut på trenerjakt. Ettersom det ordinære årsmøtet er bare drøyt to måneder unna, vil de få henda fulle uansett. Tida fram mot årsmøtet vil gi dem en forsmak på oppgavens innhold; så får hver og en vurdere om de ønsker å stille til valg også for en ordinær periode. 
Allerede da det en måned før årsmøtet ble klart at A-lagsspillerne hadde signert kravet om et ekstraordinært årsmøte, var det klart at det sittende styret ville gå av uansett utfallet av avstemmingen. Spillerne - og de som samordnet kravet om mistillit - var ute etter å bli kvitt styrelederen. Det er ganske åpenbart. Styreleder Tor Løkeland og de andre i styret kunne, forståelig nok, ikke leve med mistilliten fra A-lagstroppen. 
Fra vårt ståsted opplevde vi en styreleder som har stått på i hvert ledig øyeblikk – og brukt om lag 30-40 timer av sin fritid ukentlig – nettopp for å legge forholdene til rette for klubbens flaggskip. Det er mange rykter i omløp - som vanlig i slike saker. Kanskje ble hans lederstil for tøff for noen. Det er alltid en risk når upopulære avgjørelser må tas i forhold til økonomi og personal. For ingen bør la seg lure; mistilliten som førte til styrets avgang hadde intet med manglende økonomistyring  eller tvilsom forvaltning av klubbens midler å gjøre - det var bare kamuflasje. Her var det en styreleder som skulle tas.
I kjølvannet av styrets avgang la også supporterklubben, med Ulf Berg i spissen, ned våpnene. Styrets nederlag var gitt på forhånd; at katalysatoren for en stor del av klubbens inntekter også forsvant, var høyst uventet for mange. Den uoppslitelige pådriver og fantastiske medmenneske har - til tross for sykdomsplager en masse - bidratt til å hente inn ti millioner til FBK-økonomien på de syv årene han har vært med. Nå vil veldedige organisasjoner i byen få glede av inntekten fra et rikholdig loppemarked. De har også trolig mer samfunnsnyttig bruk for pengene enn et eliteidrettslag. Sympatien og den standing ildsjelen Ulf Berg har i byen, kommer tydelig til syne når han siste helge i januar kan invitere til tidenes største loppis. Berg og hans medhjelpere fortjener stor respekt og støtte for sitt samfunnsengasjement enten det kommer idretten eller mer trengende til gode.  
For FBKs del er det bare å håpe at styret greier å skape tilstrekkelig med inntekter fra andre hold. Håndball er ikke det enkleste å selge inn til potensielle, lokale sponsorer har det dessverre vist seg, selv med et lag på medaljeplass i eliteserien. Forhåpentligvis har det nye styret noen ess i ermet eller forbindelser og et kontaktnett som kan gi nye inntekter. Det gamle styret har i alle fall beredt et godt økonomisk grunnlag med penger på bok og en urørt kassakreditt. Utgangspunktet kunne ha vært langt verre. Klarer man å få til fruktbare forhandlinger med långiver Bjørn Hansen  kan kanskje et nytt styre også få redusert den gjeldsposten. Det ville i så fall gjøre FBK langt bedre rustet til å møte håndballforbundets absolutte krav om positiv egenkapital ved årets utløp. 
Hvor demokratisk prosessen enn har vært; FBKs omdømme har fått seg en alvorlig knekk uansett hvem man støtter i konflikten som oppstod. Et omdømme det vil ta tid å gjenoppbygge.


FORSIDEN NÅ