tingrettenNyheter
Tingretten neste uke

Dette skjer i tingretten neste uke

Det skal avholdes ti rettsmøter neste uke.

AV
Publisert
Oppdatert:

Mandag

• Sivil sak fortsetter. Hovedforhandling i alminnelig tvistesak vedrørende prisavslag og erstatning for mangelfull utførelse av prosjekteringsoppdrag. Prosessfullmektiger er advokat Terje Granvang og advokat Are Hunskaar. Det er avsatt 37 dager til saken.

• Sivil sak. Hovedforhandling i overprøvingssak vedørende Fylkesnemndas vedtak. Prosessfullmektiger er advokat Torgeir Røinås Pedersen, advokat Harald Bjelke Wibye og advokat Lars Dahlback.

• Straffesak. Tilståelsespådømmelse der mann (52) er siktet for hastighetsoverskridelse.

• Straffesak. Tilståelsespådømmelse der mann (42) er siktet for smugling.

Tirsdag

• Sivil sak. Saksforberedende rettsmøte i sak etter barneloven vedrørende bosted og samvær. Prosessfullmektig er advokat Svenn-Erik Arentz Sohlberg.

• Straffesak. Meddomsrettssak der mann (45) er tiltalt for hastighetsoverskridelse. Aktor er politiadvokat Yvonne Schilling.

• Sivil sak. Hovedforhandling i arbeidsrettssak vedrørende erstatning etter urettmessig oppsigelse. Prosessfullmektiger er advokat Tomas Roman Nierzwicki og advokat Øyvind Abrahamsen.

Onsdag

• Straffesak. Tilståelsespådømmelse der mann (43) er siktet for kjøring i påvirket tilstand.

• Sivil sak. Hovedforhandling i sak etter barneloven vedrørende samvær. Prosessfullmektiger er advokat Hilde E. Jæger.

• Sivil sak. Saksforberedende rettsmøte i sak etter barneloven vedrørende samvær. Prosessfullmektiger er advokat Peter T. Hansen og advokat Torgeir Røinås Pedersen.

Trykk for å se kommentarer

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone