Nyheter

Det er vi som eier sentrum

Svaret på spørsmålet om hvem som eier Fredrikstad sentrum, kan vi nærme oss på to måter.

AV Gunnar Bodahl-Johansen
Publisert
Oppdatert:

Det konkrete eierskapet til tomter og bygninger finner vi svaret på i Fredrikstad tingrett, der eierskapet til alle eiendommer er tinglyst. Den andre måten å se på eierskapet på, er politisk eller ideologisk, nemlig at eierskapet til byens sentrum tilhører borgerne. Den siste måten å definere eierskap på fremhever det offentliges ansvar for nå tilpasse sentrumsutviklingen til offentlighetens interesser. Det private eierskapet står sterkt i det norske samfunn, ideologisk sett sterkere i konservatismen enn i sosialismen, men igjen litt sterkere hos sosialismens lyserøde fetter - sosialdemokratiet. Men et bysentrum er en offentlig møteplass, særlig for byens borgere, men også for allmennheten generelt. Derfor må politikken balansere både de private eierinteressene mot offentlighetens interesser.

At kapitalen vil bygge bredt og høyt må vi erkjenne som en naturlig konsekvens av en kapitalistisk tankegang. Drivkraften bak kapitalismen har også utviklet samfunnet i en positiv retning. Det er for eksempel umulig å tenke seg at kapitalismen kan blomstre i et diktatur. At noen tjener seg rike på kapitalismen, må vi også akseptere, hvis det er til fellesskapets beste. Men nettopp fordi kapitalismen utnytter og forbruker fellesskapets verdier, må kapitalismen balanseres mot fellesskapets interesser. Det må prege byutviklingen i enhver by, i hvert fall i demokratiske samfunn. Etter konservativ tankegang, må makten være delt for at samfunnet skal utvikle seg fornuftig. Makt kan korrumperer uansett i hvilken fasong den opptrer. Derfor er det også viktig at det konkrete eierskapet til tomter og bygninger i Fredrikstad sentrum, er spredt på ulike hender.

Politikerne er borgernes representanter i de folkevalgte organer der saksbehandlingen skjer gjennom drøftinger av ulike spørsmål, helt uavhengig av om det treffes vedtak eller ikke i møtene. Borgerne har en grunnlovsfestet rett til å følge drøftingene, og derfor skal møtene være åpne for publikum. Å åpne kommunen – i denne forstand den administrative enheten - for innsyn i saksdokumenter og drøftinger, er en demokratisk fordring. I hvilken grad kommunen oppfyller dette kravet, er et uttrykk for hvor demokratisk kommunen er. Derfor er det merkelige at politikerne ofte gjør store anstrengelser for å holde borgerne vekk fra politiske drøftinger, som for eksempel å avholde lukkede formøter foran formannskapsmøtene, slik at politikerne i fred og ro og uten forstyrrelser fra offentligheten, skal kunne snakke sammen. Nylig fikk jeg en telefon fra en journalist i Trøndelag som ville vite om allmennheten, kunne nektes å være til stede på et møte der politikerne og administrasjonen skulle drøfte kommunebudsjettet. Er det noe som er offentlig, er det budsjettet, og etter en liten runde åpnet ordføreren døra for allmennheten.

Allmennheten kan ofte bli et diffust begrep, men allmennheten er oss alle – mennesker med ulike interesser og verdier. Vi er alle like verdifulle i demokratisk forstand, men vi har også alle forpliktelser å ivareta. Den som forbruker mye av samfunnets felles verdier – som store sentrumsverdier – har naturligvis større forpliktelser over for storsamfunnet enn de som ikke forbruker de samme verdiene. Når Storgata har delvis vært stengt i en lang periode fordi det oppføres et nybygg på byens indrefilet, er det jo allmennheten som må bære «byrden». Når vi aksepterer det, er det fordi det også er i fellesskapets interesser at sentrum utvikles. Men kapitalismen står ikke fritt til å utvikle sentrum etter eget hode selv om de eier tomtene der det bygges nytt, eller bygningene som restaureres. Allmennhetens eierskap skal også telle med i utviklingen.

Nå må vi selvfølgelig erkjenne at allmennhetens interesser også spriker. Noen synes enhver by med respekt for seg selv må en filial av hamburgerkjeder som McDonalds og Fridays, andre foretrekker en lunsj på Slippen eller til og med Fruens karbonadekaker blant antikvitetene på Fabian i Halden. Men uansett smak og behag, balansen mellom det private eierskapet og allmennhetens interesser må politikerne forvalte. Det er VI – det store fellesskapet - som eier sentrum!


FORSIDEN NÅ